Spolupráce s nástavbáři

Po více než 20 letech používání těchto zařízení může výrobce Cold Cut Systems prokázat, že se osvědčily při instalaci v mnoha typech vozidel. Společnost KOBRAT spolupracuje s nástavbáři, čímž je zajištěno, že je zařízení Cobra zastavěno dle požadavků a potřeb koncového zákazníka. 

Současně zajišťujeme rychlou, kompaktní montáž a dlouhou životnost.

Práce s technologií vysokotlakého řezání vodním paprskem vyžaduje školení, používání ochranných oděvů a příslušné znalosti. Společnost KOBRAT nabízí školení pro personál, který používá nebo plánuje používání řezacího a hasicího zařízení coldcut™ cobra.

V rámci naší podpory nabízíme i technické konzultace s naším vyškoleným personálem. Dále poskytujeme výrobní podporu včetně všech příslušných výkresů pro každou konkrétní instalaci.

Společnost KOBRAT nabízí úplnou podporu během všech fází montáže. 

Nákup – Náš prodejní tým vám pomůže najít ideální řešení pro vozidlo, na němž má být systém Cobra nainstalován. 

Montáž – společnost KOBRAT nabízí kompletaci systému v prostorách svých autorizovaných partnerů nebo pomocí vyškoleného personálu v prostorách objednavatele.

Uvedení do provozu – Personál společnosti KOBRAT může poskytnout i kontrolu celé instalace systému Cobra, před dodáním vozidla koncovému uživateli zkontroluje a zajistí, aby byla bezpečná, snadno použitelná a kvalitně zastavěná. 

Spolupráce s výrobcem vozidel – Společnost KOBRAT úzce spolupracuje s výrobci vozidel a dokáže nabídnout optimální návrh konkrétního pohonu zařízení Cobra. Tím dochází ke zjednodušení instalace.

Autorizovanými partnery pro zajištění školení, montáže, záručního i pozáručního servisu nebo dodávku náhradních dílů jsou společnosti KOBIT – THZ CZ s.r.o. a KOBIT, spol. s r.o. 

Přes 20 let zkušeností