Velký požár ve skladu

You are here:

Velký požár v průmyslové budově, jako je sklad, může pro hasiče představovat značné riziko, zejména pokud jsou skladovány nebezpečné materiály nebo materiály, které mohou způsobit intenzivnější požár. 

Vstup do takových objektů může být při požáru nebezpečný a hasiči musí mít stále na paměti, že by mohlo dojít ke zřícení budovy nebo její části. 

Úspěšný zásah může v takovém případě výrazně snížit riziko a minimalizovat škody na budově a jejím obsahu, a pomůže tedy firmě přežít a pokračovat v podnikání. Uhašení takovýchto rozsáhlých požárů může vyžadovat značné síly a prostředky hasičských jednotek. 

V případě některých lokalit může trvat déle, než na místo dorazí potřebné síly a prostředky a dojde k účinnému zásahu.