Unikátní funkce

Zjistěte, čím je naše zařízení tak jedinečné.​

Bezpečnejší hašení

Bezpečnější hašení

Hašení požárů uvnitř budov vystavuje hasiče značnému riziku z hlediska fyzického i psychického.

Metoda Cobra – průzkum, bojové nasazení, odvětrání a vstup – zajišťuje větší bezpečí hasičů.

Ke krátkodobým fyzickým rizikům spojeným s hašením požáru uvnitř budovy patří potenciální backdraft, flashover, nebezpečí výbuchu, nebezpečí pádu, nebezpečí částečného zřícení budovy a rizika způsobená sníženou viditelností. Nebezpečí pro duševní zdraví spočívá v práci v extrémně stresujících podmínkách.

Efektivnější pro vedení zásahu

Rychlý postup při použití zařízení Cobra umožňuje významně zpomalit šíření požáru a poskytuje veliteli zásahu více času na plánování bojového nasazení s maximální účinností.

Rychlému šíření požáru (např. backdraft nebo flashover) lze zabránit včasným použitím zařízení Cobra.

Efektivnější pro vedení zásahu
Šetrnější k životnímu prostředí

Šetrnější k životnímu prostředí

Vliv zařízení Cobra na pracovní prostředí hasičů lze jasně ukázat.

Během použití Cobry se hasič pohybuje mimo oblast požáru, která je plná toxických spalin o vysoké teplotě.

Použitím přístroje Cobra dojde k dramatické změně podmínek v místnosti: teplota se výrazně sníží, viditelnost se zvýší a v ovzduší je méně karcinogenů, které kontaminují osobní ochranné pomůcky.

Nástavbáři

Po více než 20 letech používání těchto zařízení může výrobce Cold Cut Systems prokázat, že se osvědčily při instalaci v mnoha typech vozidel.

Společnost KOBRAT spolupracuje s nástavbáři, čímž je zajištěno, že je zařízení Cobra zastavěno dle požadavků a potřeb koncového zákazníka.

Současně zajišťujeme rychlou a kompaktní montáž nebo uvedení do provozu.

Spolupráce s nástavbáři
Symbol Cobry - osm cípů hvězdy

Vše, co děláme!

Od vzniku tohoto zařízení v roce 1997 je Cobra jediným výrobkem společnosti Cold Cut Systems AB a právě jemu věnuje 100% péči.

Tím, že se zaměřuje výhradně na systém Cobra, dokáže poskytovat to nejlepší, co se výrobku týče. Ve spolupráci s naší společností nabízí služby podpory, aby byla maximalizována využitelnost a návratnost vašich investic.