Šetrnější k životnímu prostředí

Vliv zařízení Cobra na pracovní prostředí hasičů lze jasně ukázat. Během použití Cobry se hasič pohybuje mimo oblast požáru, která je plná toxických spalin o vysoké teplotě. Použitím přístroje Cobra dojde k dramatické změně podmínek v místnosti: teplota se výrazně sníží, viditelnost se zvýší a v ovzduší je méně karcinogenů, které kontaminují osobní ochranné pomůcky. 

Nízká spotřeba hasiva zařízení Cobra ve srovnání s běžnými hasičskými proudnicemi výrazně snižuje spotřebu vody a tím i odtok kontaminované vody. Množství toxických plynů v čase se sníží, čímž dojde i ke snížení možnosti jejich uvolnění do životního prostředí. 

Naše abrazivo je inertní a bezpečný materiál, který není třeba brát v potaz z hlediska životního prostředí.