Požáry v půdních a střešních prostorech

You are here:

Rizika při požárech v půdních prostorech

Požáry v půdních prostorech představují pro hasiče mnohá rizika včetně omezeného přístupu, nestabilní podlahy, zřícení střechy, vysokých teplot a práce ve výškách.

Použití systému Cobra z vnějšku půdního / střešního prostoru (např. z výškové techniky, ze žebříku nebo z vnitřního otvoru) umožňuje dostat požár rychle pod kontrolu a snížit teplotu – zejména při použití ve spojení s ventilací s pozitivním přetlakem. Do půdních prostor pak může vstoupit družstvo s dýchacími přístroji a uhasit zbývající požár za nižších teplot a v bezpečnějších podmínkách.

Zásadní je komunikace. Může se stát, že obsluha zařízení Cobra nevidí, jaký účinek zásah má, a tak je nutná dobrá komunikace mezi touto obsluhou, družstvem a velitelem zásahu. Jen tak lze uvést proudnici Cobra do nejlepší polohy. Aby bylo možné použít Cobru co nejúčinněji, je nezbytné znát konstrukci budovy.

Výhody zařízení Cobra

  • Omezuje kontaminaci hasiče toxickými spalinami. Oheň a spaliny jsou utlumeny zvenčí a hasiči vstoupí dovnitř jen kvůli tomu, aby dohasili zbytky požáru. Tím dochází k omezení kontaktu s toxickými spalinami ve velmi omezeném prostoru, jako je půda.
  • Minimalizuje vystavení hasiče vysokým a velmi vysokým teplotám. Při požárech v půdních / střešních prostorách mohou být hasiči při zásahu tradičními metodami vystaveni velmi vysokým teplotám. Zařízení Cobra používá drobné kapičky vody, optimalizované na 0,1 mm. Tyto kapičky velice rychle vstřebávají značné množství tepelné energie. Tím se snižuje teplota v místě požáru, což hasičům umožňuje vstoupit do mnohem chladnějšího prostředí při výrazně nižším riziku backdraftu nebo flashoveru.
  • Rychlý zásah. Dostat vybavení na místo při hašení požáru v půdních nebo střešních prostorách může trvat příliš dlouho. Při použití systému Cobra z výškové techniky nebo z přilehlých prostor dochází ke zkrácení času potřebného k uhašení požáru. Zařízení Cobra je lehké a snadno se ovládá, což umožňuje rychlé nasazení. V programu školení v zacházení se systémem Cobra získají hasiči schopnosti a jistotu potřebné pro jeho rychlé nasazení po příjezdu na místo.
  • Omezuje škodu způsobenou požárem a hasební vodou. Při použití tradičních metod hašení požárů v půdních a střešních prostorách se spotřebuje značné množství vody – 450 litrů za minutu a více. Tím pádem může dojít k výraznému sekundárnímu poškození zbylé části objektu. Cobra spotřebuje 60 litrů za minutu, což je mnohem méně než při použití tradičních metod hašení.
  • Snižuje spotřebu vody. Jelikož Cobra spotřebuje pouze 60 litrů vody za minutu, vydrží nádrž o objemu 1800 litrů 30 minut nepřetržitého provozu zařízení Cobra. Tím se v případě potřeby získá drahocenný čas pro zajištění další zásoby vody, což je zásadní v oblastech, kde jsou zdroje vody vzácné.
  • Snižuje dopad požáru na životní prostředí. Rychlé potlačení ohně a spalin, které umožňuje Cobra, znamená, že se do ovzduší dostane méně toxických emisí. Nižší spotřeba vody znamená nižší odtok kontaminované vody do vodních zdrojů.
Přehrát video