Efektivnější pro vedení zásahu

Rychlý postup při použití zařízení Cobra umožňuje významně zpomalit šíření požáru a poskytuje veliteli zásahu více času na plánování bojového nasazení s maximální účinností. Rychlému šíření požáru (např. backdraft nebo flashover) lze zabránit včasným použitím zařízení Cobra.

Rozborem více než 1000 událostí, kde bylo zařízení Cobra včas použito, vyplývá, že dochází k úspoře času, zpomalení šíření požáru, vytvoření bezpečnějších podmínek pro družstvo s dýchacími přístroji, které vstupuje do oblasti požáru, a také k záchraně hmotného majetku, a to v míře, která při použití jiných požárních taktik a zařízení není možná.

Cobru lze snadno zastavět na celé portfolio techniky od menších zásahových vozidel až po velkoobjemové cisterny a kontejnery. Hasičské a záchranné sbory tak mají širokou škálu možností použití u zásahu, což jim umožňuje zkrátit čas zásahu a snížit rizika, která požár způsobuje dané komunitě.

Metodu Cobra – průzkum, bojové nasazení, ventilace a vstup – je během téhož zásahu možno použít ve spojení s jinými hasičskými postupy,

Včasným použitím metody Cobra lze:

  • ochladit spaliny, a výrazně tak snížit riziko vznícení a dalšího šíření požáru v budově.
  • rychle potlačit požár v uzavřeném prostředí, a vytvořit tak bezpečnější podmínky pro vstup družstva s dýchacími přístroji.
  • ochladit stěny objektu zasaženého požárem a přilehlé místnosti / objekty z vnějšku, a tím zabránit šíření požáru.
  • účinně zlikvidovat skryté požáry, např. požáry ve ventilačních systémech.
  • omezením šíření požáru minimalizovat dopad požáru na provoz firmy a snížit tak ztrátu firmy.