Skladovací sila

You are here:

Požáry skladovacích sil bývají velmi komplikované, časově náročné a nebezpečné pro zasahující jednotky. 

Pomocí zařízení Cobra je zásah veden cíleně přesně do ložiska požáru. Pomocí termokamery lokalizujeme ohnisko požáru. Dále například pomocí výškové techniky dopravíme hasiče na požadované místo,  řezací proudnicí aplikujeme hasební látku skrz plášť sila, přímo do místa s nejvyšší teplotou. 

Tento postup opakujeme, dokud voda a pára neuhasí požár uvnitř sila. Eliminujeme nebezpečí výbuchu při vyskladňování hořícího materiálu, zborcení konstrukce přehřátím a efektivně aplikujeme hasební látku přímo do místa hoření.   

Požáry skladovacích sil
Požáry skladovacích sil

Zdroj: HZS Jihočeského kraje