Metoda Cobra

Metoda Cobra, k níž patří ochlazování spalin z bezpečnějšího místa mimo prostor požáru, patří k nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobům hašení požáru, které mají hasičské sbory k dispozici.