Bezpečnejší hašení

Hašení požárů uvnitř budov vystavuje hasiče značnému riziku z hlediska fyzického i psychického. Metoda Cobra – průzkum, bojové nasazení, odvětrání a vstup – zajišťuje větší bezpečí hasičů.

Ke krátkodobým fyzickým rizikům spojeným s hašením požáru uvnitř budovy patří potenciální backdraft, flashover, nebezpečí výbuchu, nebezpečí pádu, nebezpečí částečného zřícení budovy a rizika způsobená sníženou viditelností. Nebezpečí pro duševní zdraví spočívá v práci v extrémně stresujících podmínkách.

K dlouhodobějším rizikům spojeným s hašením požáru uvnitř budovy patří vystavení se účinkům kontaminantů (včetně karcinogenních látek) a srdeční potíže způsobené opakovaným působením extrémně vysokých teplot.

Efektivní využití systému Cobra umožňuje hasičům vstoupit do místa požáru až po výrazném snížení teploty a množství spalin.

Naši metodu, která využívá termokameru, zařízení Cobra a ventilátory s pozitivním přetlakem, lze použít v celé řadě situací a událostí.

Metoda Cobra, doplněná o specializované školení:

  • napomáhá větší bezpečnosti osob – správná osoba, která prošla správným školením a používá správné vybavení.
  • zmírňuje krátkodobé působení rizik při hašení požáru
  • zmírňuje dlouhodobé působení prostředí při hašení požáru