Popelářské vozy

You are here:

Požáry nákladu v nástavbě popelářských vozů jsou v případě poškození hydraulického systému nesnadno řešitelné.

Zasahující hasiči se k ohnisku požáru bez zásahu do konstrukce vozidla nedostanou. Pomocí zařízení Cobra je zásah veden cíleně přesně do ložiska požáru.

Termokamerou lokalizujeme ohnisko požáru a  pomocí řezací proudnice aplikujeme hasební látku skrz plášť nástavby, přímo do místa s nejvyšší teplotou. Tento postup opakujeme, dokud voda a pára neuhasí požár uvnitř nástavby. Tímto postupem požár lokalizujeme a získáme čas pro řešení nouzového vyskladnění nástavby.